Sanct Bernhard препоръчва:
За поддържане на гладки и здрави устни.