Музикотерапия

Музикотерапията е метод, който използва музика, предписана от квалифицирани терапевти. Програмите са предназначени да помогнат на пациентите за преодоляване на физически, емоционални, интелектуални и социални предизвикателства. Приложенията варират от подобряване на състоянието на възрастните пациенти в старчески домове, до намаляването на нивото на стреса и болките на жените при раждане. Музикотерапията се използва на места като училища, рехабилитациони центрове, болници, хосписи, обществени центрове (читалища), а понякога дори и вкъщи

Музиката може да бъде от полза за всеки. Въпреки, че може да се използва терапевтично за хора, страдащи от физически, емоционални, социални или познавателни дефицити, дори и здравите могат да използват музиката за отпускане, намаляване на стреса, подобряване на настроението или като част от определени упражнения. Няма известни потенциално вредни или токсични ефекти, различни от риска, че слушането на твърде силна музика допринася за загуба на слуха. Музикотерапевтите помагат на своите пациенти за постигане на тедица цели, включително подобряване на комуникацията,академичните способности, концентрацията на вниманието и двигателните умения. Терапевтите могат също да подпомогнат болния чрез поведенческа терапия и управление на болката.

Източник: Енциклпедия Алтернативна Медицина


Влезте в профила си за да дадете отзив.

Коментари