Нервна система, стрес и сън - как да сме спокойни всеки ден?

Нервната система е една от най-сложно устроените и функциониращи системи в човешкото тяло. Тя обединява и същевременно контролира всички процеси в човешкия организъм. Дели се на две части - централна и периферна нервна система, които въпреки разделението си функционират като едно цяло. Централната нервна система е представена от главен и гръбначен мозък, докато периферната - най-общо от нерви, които достигат до всички части на тялото. Нервите, подобно на мрежа от приемници осигуряват постъпването на информация за различните състояния и промени в човешкия организъм до главния мозък. Тази информация се обработва и предизвиква обратна реакция, която се предава от главния мозък чрез периферните нерви до съответните органи и системи. В резултат на различни външни и вътрешни фактори и поради естеството на своята същност, нервната система може да бъде увредена, да се развият различни проблеми или заболявания.
Стресът представлява състояние на силно нервно напрежение, предизвикано от отрицателно физическо или емоционално въздействие. Това се отнася най-вече до високите нива на стрес, които могат да имат негативен ефект върху физиката, емоциите и умствената концентрация, докато по-ниските нива могат да бъдат фактори на адаптация и справяне. Днес повече от 70% от населението страда от липса на добър сън, което не дава възможност за необходимата релаксация и възстановяване на организма през ноща.

Влезте в профила си за да дадете отзив.

Коментари