Стани VIP клиент? Ще можеш да получаваш по-добри отстъпки.

Декларация за личните данни

С настоящата декларирам, че предоставям доброволно и свободно личните си данни и давам съгласието си същите да бъдат съхранявани и обработвани от www.green-master.eu за целите, посочени в ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КЛИЕНТИ (https://www.green-master.eu/confindentiality), включително и за целта, администратора да съхранява личните ми данни, свързани и/или отнасящи се до тази подписна от мен декларация, на основание чл.17, параграф 3, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, за установяването, упражняването или защитата на правни претенции от моя страна или от страна на администратора.

С настоящата декларирам, че съм запознат с последиците от отказа за подписването на тази декларация и предоставянето на личните ми данни, а именно: в случай, че не подпиша настоящата декларация и не предоставя личните си данни, няма да е налице валиден договор за ползване на услуги на платформата www.green-master.euи ползването на ресурсите за онлайн пазаруване.

Известно ми е, че личните данни се съхраняват за максимален срок от 10 години, че във всеки един момент имам право на достъп до личните ми данни, както и да ги коригирам и/или да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това, посредством заявление, отправено до администратора в писмена форма или по електронен път по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ.