За здравето и въздуха! Приемете природата в дома си!

Всеки човек е създаден като част от природата, за да живее в хармония със заобикалящия го свят. Като следствие от естествения стремеж за развитие, човешката цивилизация се превърна в причина за обезценяване на най-голямата ни ценност - здравето. И това става преди всичко чрез налагане на изключително вредни, дори опасни условия на живот. В края на 20 и началото на 21 век, като следствие от бурното развитие на човечеството настъпват глобални изменения на екологичното равновесие, като в най-голяма степен негативното влияние е свързано с трайно влошаване на качеството на въздуха, който дишаме.
От дълбока древност до наши дни източните народи вярват, че един от трите фундамента на човешкото здраве е дишането. В древността въздухът напълно обяснимо е бил наричан "пасище на живота". Има места, в които всеки човек се чувства изключително добре - горите, планините, морският бряг, около водопадите. Там въздухът е много чист, диша се леко, бързо се възстановяваме от умората, спим дълбоко и спокойно.
Принудени сме да живеем в големите градове, днес ние може би не си даваме сметка за пагубното влияние на замърсения въздух върху нашето здраве. Дали обаче екологичното замърсяване е най-голямата вреда, която цивилизацията нанася на въздуха в населените места. Оказва се, че не! Още в 30-те години на 20 век знаменитият руски биофизик Александър Чижевски прави предложение, че най-важният компонент на здравословния въздух не трябва да се търси в неговата екологична чистота, а в насищането му с отрицателни електрически заряди. Липсата или недостатъчното съдържание на заредени отрицателни йони във въздуха е главна причина за огромна група заболявания при хората.
Отрицателните въздушни йони (аеройони) са естествен компонент на чистия и здравословен въздух и се получават в природата в следствие на естествената радиация, фотосинтезата при растенията, гръмотевичните бури, разбиването на вода във водопади, ултравиолетовите лъчи на слънцето. Тяхната нормална концентрация е над 2000 бр. куб.см. В чисти гористи райони, на морския бряг, около големи водопади те достигат до 40-50 хиляди куб.см.
В следствие на урбанизацията, развитието на техниката и индустрията, в градски условия количеството на отрицателните йони намалява до крайно недостатъчните 100-200 бр. в куб.см, в затворени помещения под 50, а пред екраните на компютри или телевизори техният брой е равен на нула, което означава, че в затворени помещения хората дишат "мъртъв въздух".
Днес огромна част от човечеството е принудено да живее в състояние на постоянен "йонен глад" прекарвайки 90% от живота си в затворени помещения, където въздухът е 4-6 пъти по-замърсен от този извън тях и е средно 8-10 пъти по-токсичен. Това води до понижаване на имунитета, възникване и развитие на хронични заболявания на централната нервна система, сърдечно-съдовата, дихателната, кръвоносната система. Почти всички жители на градовете страдат от хронична умора, често главоболие и безсъние и главната причина за това е липсата на заряди във въздуха, който дишат. Всеки дом, всяко помещение, може да се разглежда като камера, в която дори въздухът да е чист и свеж, той е лишен от естествените си електрически заряди - отрицателните кислородни йони.
За щастие изход от тази болестогенна среда съществува и този изход е достъпен за всеки човек. Осигуряването в жилищна и работна среда на оптимално количество отрицателни заряди, наред със значителното подобряване на качеството на въздуха, който дишаме, води и до нормализиране на почти всички параметри на човешкото здраве.
SISTEMA AEROION е йонизатор на въздуха, с помощта на който се осигурява постоянен поток отрицателни йони, като тяхната концентрация се повишава до оптималните природни норми. Благодарение на насищането на въздуха с отрицателни йони SISTEMA AEROION силно активира имунната система, оказва нормализиращ ефект на дихателния обмен и стойностите на артериалното налягане, оптимизира двигателната активност, влияе противостресово, антимикробно и антивирусно.
Обогатената с отрицателни йони среда води до понижаване и премахване на уморяемостта, увеличаване на амплитудата на биологичните реакции, повишаване рефлекторната възбудимост на нервните клетки, понижаване на тромбообразуването в кръвоносната система, повишаване нивото на еритроцитите, понижаване нивото на кръвната захар, снемане на стресови състояния.
Благодарение на здравословния ефект на йонизатора се постига трайно стабилизиране на стойностите на калция и фосфора в кръвта, стимулира се белтъчния обмен, нивото на хемоглобина, холестерола, пречистват се дихателните пътища и белите дробове. Наред с основното си здравословно действие йонизаторът на въздуха унищожава намиращите се в помещенията микроби, алергени, прах, цигарен дим.
С помощта на йонизаторът с успех могат да се обеззаразят жилищни или работни помещения, тъй като само за 30 минути работа под действие на отрицателните йони количествата на микроби в помещенията намалява 4-5 пъти. Затова ако в стая с включен йонизатор се намира болен от грип, то контакта с него е абсолютно безопасен. Болният се възстановява при това доста бързо.

Влезте в профила си за да дадете отзив.

Коментари