Защо Зоновата диета е за предпочитане пред Кето диетата?

Какво представлява Кето диетата?

Кето диетата е диета с високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въглехидрати, състояща се приблизително от 75% мазнини, 20% протеини и 5% въглехидрати. Сравнете съдържанието й с това на Диетата на Зоната, което е умерено по отношение на тези хранителни макросъставки и е 30% мазнини, 30% протеини и 40% въглехидрати като общо хранителни калории.

Кето диетата се базира на привеждането на тялото в състояние на кетоза (отттук и названието „Кето”). Кетозата е поддържаща метаболитна система, която обичайно захранва мозъка, използвайки като източник на енергия така наречените „кетони”, ако няма наличие на глюкоза, или ако кръвоносните съдове са твърде стеснени.

За какво всъщност става дума?

Популярността на Кето диетата произлиза от бързата загуба на тегло, до която тя води, и наблюдаваните от диетата ползи. Счита се, че диетата увеличава способността на тялото да изгаря натрупаните телесни мазнини и води до намаляване на нивата на инсулина. Важно е да се отбележи, че загубата на тегло, което се получава в резултат от тази диета, не е задължително загуба на мазнини, независимо че точно те са основното гориво при този хранителен план.

Загубата на тегло в резултат на Кето диетата не произлиза от загуба на натрупани телесни мазнини.

Като общо, загубата на тегло се обуславя от три фактора: загуба на задържана в тялото вода, загуба на мускулна маса, или загуба на натрупани телесни мазнини. Идеалният сценарий е загуба на натрупани телесни мазнини.

Кето диетата може да подпомогне първоначалната загуба на задържаната в тялото вода, което става с намаляване на гликогена (форма на съхранение на глюкозата). Това е така, тъй като натрупаният гликоген задържа значителни водни нива. С намаляване на водните нива (по причина на ограничените въглехидрати в диетата), задържаната вода, свързана с натрупания гликоген, също се загубва бързо чрез увеличаване на уринирането.

Въпреки че загубата на тегло по своя мащаб може да бъде значително през първите няколко дни на Кето диетата, тя ще доведе до малка загуба на натрупани телесни мазнини. Загубата на натрупани телесни мазнини се постига само със значително намаляване на приетите калории.

Защо не губите мазнините, прилагайки Кето диетата

Кето диетата е с високо съдържание на мазнини, което означава, че нивата на мазнините в кръвта също ще се увеличат. Ако наличието на глюкоза в кръвта бъде намалено, а наличието на мазнини се увеличи, метаболитната гъвкавост (присъща на мускулните клетки) се променя към използване на циркулиращите мазнини като предпочитан източник на гориво за производството на енергия (АТР) вместо глюкозата. Това води до неправилното разбиране, че посредством влизането в състояние на кетоза Вие изгаряте натрупаните телесни мазнини. Вместо това, по-високите нива на внесените с диетата мазнини, влизащи в кръвния поток, сега стават предпочитаният източник на енергия.

Освен това Кето диетата, която е с ниско съдържание на въглеводороди, намалява нивата на инсулина, така че по-малко количество от циркулиращите мазнини могат да бъдат натрупани в адипозната тъкан за дългосрочно съхранение. Протеинът също може да увеличи нивата на инсулина, в резултат на което циркулиращите мазнини биват транспортирани в адипозната тъкан за съхранение. Ето защо диетата с високо съдържание на мазнини, съдържаща прекомерно количество калории, но с адекватни нива на протеини, не би довела до загуба на мазнини, дори и ако съдържанието на въглехидрати в такава диета е много ниско.

Хормонални и физиологични промени, настъпващи при дългосрочно спазване на Кето диетата:

От клиничните изследвания е известно, че при Кето диетата настъпват значителни хормонални промени, и не винаги към по-добро. Наблюдава се понижаване на тестестовона и покачване нивата на инсулин и кортизол, както и функцията на щитовидната жлеза. Имунната система се понижава, а благодарение на ниското ниво на кръвна захар, почти постоянно се чувства умствена и физическа умора.

Често се среща и Дисбиоза на червата:
Тъй като Кето диетата е с ограничено съдържание на въглехидрати, тя не доставя достатъчно ферментиращи фибри за здравото функциониране на червата. Тази липса на ферментиращи влакна ще намали производството накъсоверижни мастни киселини (SCFA), необходими за поддръжане интегритета на мукозната бариера и правилното функциониране на лигавицата на червата , както и увеличаване производството на Т-регулаторни клетки. Крайният резултат е по-голяма вероятност за метаболитна ендотоксемия, която може да доведе до повторно наддаване на тегло.

Загубата на мускулна маса също не е за пренебрегване:
Стимулирането на протеиновия синтез изисква комбинирането на инсулин (за вкарване на аминокиселини в мускулните клетки) и тестостерон (за активиране на рецепторите, които сигнализират за стимулиране на формирането на нови мускулни клетки. И двата вида хормони биват намалени при Кето диетата, което затруднява поддържането на мускулната маса.

Защо Диетата на Зоната е за предпочитане пред Кето диетата?

Преди няколко години се проведе проучване, за да се провери как Диетата на Зоната може да бъде сравнена с Кето диетата. При това проучване беше поддържано постоянно ниво на прием на протеини и общи калории както при Кето диетата, така и при Диетата на Зоната. Проучването проконтролира диетата през първите шест седмици, като всички храни бяха доставяни на субектите на проучването. Това бяха диети с ограничаване количеството на приеманите калории (1 500 калории на ден), за осигуряване на достатъчен калоричен дефицит, за определяне ефекта от двете диети върху загубата на натрупаните телесни мазнини, което може да бъде постигнато единствено чрез поддръжане на калориен дефицит за продължителен период от време.

През първите три седмици от проучването загубата на тегло при хората, подложени на некетогенната Диета на Зоната и тези, подложени на Кето диетата, беше по същество еднаква. През втория триседмичен период обаче загубата на тегло при хората на Зонова диета беше по-голямо в сравнение с тези, подложени на Кето диетата. Положението беше същото и със загубата на мазнини. Въпреки че диетата беше с ограничен прием на калории, не беше наблюдавана промяна в мускулната маса (масата, свободна от тлъстини) при хората и от двете групи в шестседмичния преиод, което показва, че приемът на протеини (равен и при двете диети) беше достатъчен за избягване загубата на мускулна маса.

Съотношението AA/EPA (арахидонова киселина/ ейкозапентаенова киселина) в кръвта е индикативно за наличието на възпаление. При хората на Кето диета този маркер за възпаление се удвои през шестте седмици на проучването, докато при диетата на Зоната стойностите му отбелязаха леко снижение. Освен това, менталното състояние и капацитетът за физическа активност на субектите, подложени на диетата на Зоната, бяха по-добри по време на изследването в сравнение със същите показатели при субектите на Кето диета.

Това изследване даде доказателства, че Кето диетата няма предимства пред една диета със същото количество протеини, калории, по-високо съдържание на въглехидрати и по-ниско съдържание на мазнини, каквато е Диетата на Зоната. В допълнение, изследването предполага, че една Кето диета значително увеличава възпалението за относително кратък период от време в сравнение с Диетата на Зоната.

Обобщение

Въпреки че първоначалната загуба на тегло (но не задължително загуба на мазнини) при една Кето диета може да бъде по-голяма в сравнение с една некетонова диета, в дългосрочен план няма разлики между двата вида диети по отношение загубата на тегло. Това може да се дължи на промените в хормоналните реакции, настъпващи вследствие една Кето диета. Освен това хормоналните и възпалителните промени, индуцирани от Кето диетата, могат да имат значителни неблагоприятни здравни последствия, както се предполага от епидемиологичните изследвания.

Загубата на мазнини, постигната с ограничаване на калориите, може да бъде поддържана само ако диетата не води до глад или умора, така че загубата на мазнини да може да бъде поддържана за цял живот. Това може да бъде постигнато чрез ограничаваща калориите диета с адекватен прием на протеини, за предотвратяване загубата на немастна мускулна маса, с доставянето на адекватни нива на въглехидрати за намаляване генерирането на кетонни тела и подобряване здравето на червата, поддържане на адекватни нива на кръвната захар за мозъка, и накрая която съдържа ниско ниво на диетични мазнини за насърчаване използването на натрупаните мазнини като енергиен източник за останалата част от тялото. Това ни обещава Диетата на Зоната.


Влезте в профила си за да дадете отзив.

Коментари